Projekat

Više Evrope – Više Mira

Međunarodni projekat 2013 - 2015 – uloga Evropske Unije kao mirovni model na primjeru Bosne i Herzegovine.

Kao jedan od prvih aktivnosti u novoj strukturi EUNET-a u septembru 2012. nastala je radna grupa „ Bosna“ sa ciljem, da posebnu situaciju u Bosni i Hercegovini građankama i građanima u EU pobliže da objasni i da nasuprot tome, građankama i građanima Bosne i Hercegovine predstave Evropsku Uniju kao mirovni model.

Nakon jednog projektnog susreta u decembru 2012. u prostorijama ureda EUNET-a u Hennefu, nastao je projekat „ Više Evrope – Više Mira“.

Na osnovu jednog, preko projektne grupe skupa smišljenog i uspješnog zahtjeva za projekat, dobio je projekat financijsku potporu, preko evropske Unije, a u okvirima programa „ Evropa za građanke i građane“.

Vrijeme projekta
1. novembar 2013. do 31. januara 2015.

Projektni partneri
A- Salzburger Bildungswerk (Podnositelj zahtjeva i voditelj projekta)
A - Europahaus Klagenfurt
BiH - Bauern helfen Bauern - Bratunac
CZ - Evropsky dum Jihlava
F - Maison de l'Europe des Yvelines
HR - Europski Dom Slavonski Brod
NL - Learn for Life
SK - Centrum pre európsku politiku

Ciljeviprojekta

Nakon pada „gvozdene zavjese“dolazi u Evropi do pada i nastajanja novih država. Mnogi od tih novih država su danas članovi Evropske Unije i samim time dio mirovnog projekta, a drugi teže ka članstvu.

Jedan poseban slučaj je Bosna i Herzegovina. Tri medjusobno zavadjene nacionalne grupe, Bošnjaci, Hrvati i Srbi, žive više jedni pokraj drugih, nego jedni sa drugima u jednoj, za neke nevoljenoj drzavi. Sporazum iz Daytona je okončao rat, i omogućio jednu krhku državnu strukturu, u čiju trajnost je malo ko ubjedjen.

Naš projekat ima tri glavna cilja:

  1. Učesnicima iz EU država jasno dati do znanja, da mir u Evropi nije sam po sebi razumljiv. Jednom aktivnom evropskom građanstvu je potrebno da se osiguraju osnovna prava i slobode iz demokracije, ljudskih prava, kulturološke raznolikosti, tolerancije i solidarnosti. Mi to hoćemo demostrirati na primjeru masakra u Srebrenici iz 1995. godine.
  2. Učesnicima iz Bosne i Hercegovine pokazati, kako su temeljne evropske vrijednosti, utiču (uticale) na život u EU i osiguravale (isiguravaju) mir i prezentirati im EU kao mirovni model.
  3. Izgraditi mrežu učesnika i organizacija učesnica kao i učesnike svih nacija za održivu strukturu kao i za novu strukturu.

Ovi ciljevi ce biti provedeni u više koraka:

  1. U pripremnim seminarima u EU državama, koji se posvećuju najnovijem razvoju u Evropi uvesti u situaciju države Bosne i Hercegovine.
  2. Sa jednim evropskim seminarom i jednom medjunarodnom konferencijom sa EU gradjanima i gradjanima Bosne i Hercegovine.
  3. Projekat i njegovi rezultati će izmedju ostalog biti prikazani i putem jednog dokumentarnog filma o konferenciji u Srebrenici.

 

Project Result

 

Europe for CitizensProjekat će dobiti finansijsku potporu EU programa „Evropa za gradjanke i gradjane“.