Bauern helfen Bauern – Bratunac (Bosnien Herzigowina)

Fondacija „Seljaci pomazu seljacima“je od osnovan od strane privatnih osoba 1992. godine – dakle za vrijeme trajanja rata u tadašnjoj Jugoslaviji. Izgradnja jednostavnih ali i za zimu predvidjenih drvenih kuća, je trebala da pomogne izmučenom i protjeranom stanovnistvu. Prve drvene kuće su izgradjene u okolici Siska u Hrvatskoj, da bi do 2013. godine bilo izgradjeno preko 1000 ovakvih kuća. U poslednjim godinama se karakter pomoći izmjenio: Sa težišta koje je bilo na izgradnji kuća, prešlo se na podršku povratku stanovnistva na prijeratna prebivališta, te pomoć u području poljoprivrede i obrazovanja.