Maison de l'Europe des Yvelines (Francuska)

Das Maison de l'Europe des Yvelines (MdEY)  je osnovan 2001. godine. Ovo je jedna istitucija političkog obrazovanja, koja u daljnjem smislu informira o EU i Evropi. ( pored ostalog kroz integrirani infornacioni centar – Europe Direct ). Inicira evropske projekte ili nastupa kao projektni partner ( prije svega za projekte u okviru Omladina u akciji, Leonardo da Vinci, Gruntwig za gradjanke i gradjane ) Zbog svega toga organizira i provodi na lokalnoj i nacionalnoj razini ( konferencije, multilateralne susrete, daljnje obrazovanje, seminare, ucešće na medjunarodnim sajmovima, kulturne dogadjaje ). Takodjer u suradnji sa nacionalnim i internacionalnim partnerima raspolaže sa jednom solidnom mrežom. Tako je MdEY takodjer clan kod EUNET-a i pripada krovnoj organizaciji Federacije Francaise des Maisons del Europe ( FFME ).