Centrum pre európsku politiku (Slovacka)

Centrum pre európsku politiku (CEP) je jedna dobrovoljna organizacija koja je osnovana 1997. godine. Njihova predavanja nude jedan osnovni pogled i informacije za političke, ekonomske i druge aspekte vrijednosti evropske integracije.
Glavne aktivnosti su predavanja, diskusije, kolokviji, konferencije, radionice, izdavanje publikacija i podrška medijima za bolje informiranje gradjana. CEP ima dugogodišnja iskustva sa pripremom i realiziranjem projekata koji se financiraju preko EU ili drugih privatnih resursa. Oni se održavaju u Slovačkoj ali isto tako i u inostranstvu, prije svega u Ukrajini i Bosni i Hercegovini, Českoj Republici i Austriji.
U okviru izdavačkih aktivnosti CEP nudi informativne brušure i zbirke štampane u elektronskoj formi. Sve stoji ciljanim grupama na raspolaganju.