Evropsky dum Jihlava (Češka)

Evropsky dum Jihlava egzistira od 1999. godine. Oni su aktivni u oblasti evropskog – političkog obrazovanja, školovanja i savjetovanja za odrasle i omladinu. Težište je na medjunarodnoj suradnji u oblasti obrazovanja izmedju starih i novih EU članica kao potencijalnih kandidata pristupnica. Osim toga organizuju njemačko-češku omladinu, kao i njemačko - češke fondove budućnosti. Godine 2004. su sa češkim Ministarstvom za vanjsku politiku su organizirali sveobuhvatne seminare za češki EU Referendum. Das Europahaus Jihlava je član – osnivač  EUNET-a.