Salzburger Bildungswerk (Austrija)

Salzburger Bildungswerk (SBW) je ustanova za opće obrazovanje odraslih. Centrala u gradu Salcburgu suradjuje sa 115 isturenih odjeljenja u 119 općina savezne pokrajine Salzburg. U 2012 godini je održano 1.188 predavanja sa 71.351 učesnika, od kojih su 9,5 % bili u oblasti političkog obrazovanja. U tom sadržaju je težiste kod obrazovanja Evrope označenog kao Institut za Evropu. Salc. Bildungswerk podržava voditelje lokalnih ustanova u svim poslovima obrazovanja za Evropu i nudi vlastite seminare i tečajeve ( npr. politika u Austriji i u EU  - EU transparentno ) kao i studijska putovanja u jugoistočnu Evropu. Institut za Evropu je član austrijske Federacije evropskih kuća i evropske mreže za edukaciju i trening..