Home

Srdačna dobrodošlica na Web stranicu projekta „ Više Evrope – Više Mira“! Ovdje ćete naći informacije o našoj namjeri, našim partnerskim organizacijama i terminima. Možete koristiti naš forum, da biste se međusobno upoznali.

Vaš projektni tim